Andere mogelijkheden om ons te steunen

Al onze activiteiten doen wij zonder subsidie en zijn hiervoor geheel afhankelijk van giften en donateurs.

U kunt ons op meerdere manieren steunen, namelijk:

Uiteraard kunt u de machtiging weer intrekken wanneer u dat wilt. Verwerking duurt maximaal 7 dagen.

N.B. Natuurlijk kunt er ook voor kiezen zelf een periodieke overschrijving te doen. Zo houdt u alles volledig in eigen hand.

  • Eenmalige gift:

IBAN: NL70 INGB 0000 6060 77 - BIC: INGBNL2A - t.n.v.
Stichting Mens & Dier Nederland, o.v.v. eenmalige gift.

  • Schenkingen / legaten

Naast de mogelijkheid om tijdens het leven schenkingen te doen, kunt u Stichting Mens & Dier Nederland een bepaald bedrag legateren of tot (mede)erfgenaam benoemen.

In uw testament kunt u een bepaald bedrag vermaken door middel van een legaat. Door de bepaling dat u een bedrag ‘vrij van schulden of rechten’ legateert aan Stichting Mens & Dier Nederland, komt het zo volledig mogelijk ten goede aan de dieren.

Het is ook mogelijk om Stichting Mens & Dier Nederland tot (mede)erfgenaam te benoemen. Door een bepaalde verdeelsleutel in uw testament op te nemen, kan een deel van het door u nagelaten vermogen aan de dieren ten goede komen.

Uw eigen notaris kan omtrent een erfenis of legaat een persoonlijk advies uitbrengen.

Algemeen nut beogende instellingen
De Belastingdienst heeft Stichting Mens & Dier Nederland aangewezen als ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instellingen) Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

STICHTING MENS & DIER NEDERLAND

•Financiële hulp bij castratie/sterilisatie katten van minima
•Plaatsing asieldieren
•Dier en Vriend TV
•Dierenwelzijn

BANK & FISCALE GEGEVENS:

IBAN: NL70 INGB 0000 6060 77

Kvk Den Haag nummer: 27271903

Fiscaalnummer: 8144.84.517

VOLG ONS OP FACEBOOK

Mens en Dier Nederland

Dier en Vriend TV